Lesná škôlka Hríbik

Sme menšia škôlka založená hlavne na rešpekte, individualite a slobode detí. Sloboda neznamená, že si deti celý deň robia len to, čo chcú. Znamená to presné stanovenie láskyplných hraníc a možnosť voľne sa v nich pohybovať. Dieťa sa zapája do bežných činností ako varenie, pestovanie v záhrade, starostlivosť o zvieratá, stavanie domu alebo niečoho iného, oprava auta, umelecké tvorenie, tanec, spev, ekológia… Takto čerpá z toho, čo práve zažíva a to potom prehlbuje a rozširuje. U nás sa staráme o to, aby túžba učiť sa a objavovať rástla. Aby dieťa nasledovalo to, čo ho naozaj zaujíma. Témy pre activity čerpáme zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Dôverovať dieťaťu je veľmi dôležité, lebo keď dieťa cíti dôveru svojho sprievodcu, začne veriť aj samé sebe. Snažíme sa o to, aby sa dieťa cítilo a vedelo odhadovať svoje sily.

Dieťa má u nás minimum hračiek (pod heslom – “menej je viac“), aby bola jeho pozornosť upriamená na bežný život a učenie. Aby bola podnecovaná fantázia a zvedavosť. Aby dieťa badalo a rozjímalo v sebe. Aby pozorovalo seba a ostatných viac do hĺbky. Aby malo dieťa čas sa zastaviť a nadýchnuť.

Dieťa má možnosť postupovať vlastným tempom, bez stresu a posudzovania. Spolupráca a pomoc medzi deťmi by mala byť výsledkom mierumilovnej a každodennej atmosféry.

Pobyt v prírode ponúka nekonečné možnosti objavovať v tom najprirodzenejšom prostredí plnom matematiky, fyziky, chémie, zvukov, vôní, pohybu… a hlavne života.

Lesná škôlka Hríbik je dobrovoľnícky projekt, ktorý ponuka možnosť stretávať sa rodičom a deťom. Spoločne sa vyvíjať a zdieľať životné situácie. Prežiť život trochu inak ako nám ho ponuka spoločnosť. Rodič stále zostáva pri adaptačnom procese súčasťou života dieťaťa a tak nedochádza k neprirodzenému prerušeniu väzby.  Dieťa navštevuje škôlku samo len dobrovoľne. Keď potom dieťa opustí rodinné hniezdo, zostane v ňom navždy zakorenené vedomie lásky a rodovej väzby.

Škôlka má zázemie v priestoroch rodinného domu s veľkým vlastným dvorom a záhradou. Dom sa nachádza na okraji chatovej oblasti, jeho bezprostredné okolie tvorí les, potok a lúky.

Otváracia doba: 7:00 – 17:30 (po dohode aj dlhšie)

Cena: 200,- + kvalitná strava

Ponúkame:

 • radosť z pohybu na vzduchu a v prírode
 • alternatívne metódy vzdelávania (fúzia viacerých prístupov)
 • kvalitnú domácu stravu
 • tanec, spev, tvorivé aktivity, lásku a radosť
 • vôľové aktivity na prehlbovanie cieľavedomosti a vytrvalosti
 • aktivity každodenného života (hygiena, upratovanie, príprava jedla, starostlivosť o seba a iných…)
 • kontakt s domácimi zvieratami
 • montessori aktivity a prostredie
 • rozvoj cez nesúťaživé hry
 • terapeutický účinok manuálnych činností
 • podpora komunitného delenia prác

Charakteristika:

 • Vyučovanie nie je vynucované
  Hríbik ponúka dieťaťu prostredie, v ktorom sa môže neohrozene slobodne realizovať. Škôlkar čelí náročnej, ale prirodzenej úlohe zistiť, čomu bude venovať svoju energiu. V čom, kedy a ako sa bude chcieť zlepšovať. Vyučovanie nemusí prebiehať cielene ani vedome, ale napríklad hrou, napodobovaním alebo iným zážitkom.
  Všetky interakcie fungujú na dobrovoľnej báze. (Väčší vplyv vnútornej motivácie.)
 • Vekové premiešanie
  Zmiešaná skupina je pre dieťa prirodzenejšie prostredie. Zabezpečuje rýchlejší rozvoj a širší záber pokroku.
 • Hodnotenie
  Ako vhodnejšie sa javí hodnotenie pokroku konkrétneho dieťaťa, nie jeho zrovnávanie s ostatnými.
 • Inšpirujúce prostredie
  Rôznorodé vybavenie miestností, vonkajšie priestory, pestrá skupina personálu i detí, možnosť realizácie svojej osobnosti v rámci škôlky, kolektív dospelých, ktorí majú chuť osobnostne rásť a rozvíjať svoj potenciál.
 • Čo najmenšia miera manipulácie
  Absencia odmeňovania a trestu, nevnucovanie vlastných preferencií. Inšpirácia detí radšej vlastným príkladom.
Tagged: Značky:

Zanechať odkaz?