1. Akú MŠ prevádzkujete? Aké je jej zameranie? Čo ponúkate?
Od roku 2008 prevádzkujeme lesnú škôlku Hríbik. Ide o lesnú škôlku, ktorá má plnohodnotné vnútorné zázemie vo veľkej chate so sanitou a kuchyňou, kde deťom a s deťmi varíme. Deti tak zažívajú slobodný pohyb v prírode, aj bežný život a hygienické návyky v socialnom kontexte. Uz som zoparkrát počula, že ľudia vnímajú lesnú škôlku ako miesto, kde deti bývajú v maštali bez záchoda a neumývajú si ruky. Možno sú aj také zariadenia, ale u nás dieťa dostáva ako divoké vyžitie, tak aj civilizovanú zložku. Pre deti sú jasne a pevne stanovené hranice správania sa a konania, v ktorých sa možu slobodne pohybovať. Pri vzdelávacích aktivitách čerpáme témy zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Škôlkárom ponúkame vonku hlavne prirodzené prostredie prírody, možnosť vyžiť sa vo vodných aktivitách, zašpiniť sa a očistiť, prekonávať prekážky, ktorých je v lese nespočetne, a preto to považujeme za najlepšie ihrisko. Samozrejmosťou u nás je pestovať si na vlastnom vyvýšenom záhone a tvoriť z prirodných materiálov.

2. Ako prebieha nábor detičiek? Pre aké deti je Vaša škôlka vhodná?
Adaptačný proces je veľmi láskavý a mierny. Vždy prebieha spoločne s rodičom a po jednom dieťati (daľšie dieťa prijímame, až keď je predošlé adaptované). Najprv rodič a dieťa spoločne navštevujú zariadenie, a tak sa dieťa v bezpečnej prítomnosti rodinného príslušníka zoznámi s prostredím, deťmi, vychovávateľmi, pravidlami a režimom. Časovo je to veľmi individuálne. Už sme mali aj jednodňovú adaptáciu, ale aj dvojmesačnú. Keď vidíme pripravenosť u oboch (niekedy to trvá rodičovi dlhšie ako dieťatku), dieťa zostáva s nami hodinu, alebo aj pár hodín bez rodiča. Postupne sa predlžuje doba a počet dní, najprv len počas doobedí až po plynulé fungovanie dieťaťa v škôlke po celý deň. Je to hlavne o rešpekte a komunikácii s rodičom a jeho ratolesťou. Vyskytnú sa občas 2-3 slzy, ale v podstate sa deti do našej škôlky tešia a za rodičom neplačú.
Škôlka je vhodná pre všetky deti vnímavých a kontaktných rodičov, a ak je dieťa vychovávané v rešpektujúcej atmosfére, tak o to lepšie.

3. Aké sú kritéria? Čo zohľadňujete?
Uprednostnujeme deti, ktoré veľa chodia a kočík využívali len minimálne. Svoj čas trávia hrou bez počítačov a TV. Majú prístup k pomôckam bežného života. Rodičia im dopriali dlhodobé dojčenie a rešpektujúcu výchovu bez zákazov a negatívnych formulácií (nerob, nechoď, nechytaj…). Deti su deťmi preto, aby veci skúmali. A v prvom rade experimentovali s prirodzenými materiálmi ako sú voda, hlina, blato, piesok, kamen, drevo… Škôlka je vhodná pre ľudí, ktorí danú hru považujú za prínosnú a dovolia deťom si ju úplne užiť, plnohodnotne sa v nej vyziť.

4. Aký program a aktivity majú vaše detičky?
Program je rozdelený na organizované a voľné aktivity, ktoré sa v rámci dňa niekoľkokrát striedajú. Vzdelávacie oblasti zahŕňajú jazyk a komunikáciu, matematiku, človeka a prírodu, spoločnosť, svet práce, umenie a kultúru, zdravie a pohyb. Bežný deň začína voľnou hrou, pri ktorej sa deti učia sociálne a komunikačné zručnosti. Nasleduje ranný kruh s riadenou vzdelávacou aktivitou na zlepšenie koncentrácie, na prepájanie hemisfér a na rozvoj vedomostí. Nasleduje pobyt vonku spojený s prechádzkou a bádaním v lese + desiata vonku. Po návrate divadielko a dramatizácia na zlepšenie pamäte. Obed a odpočinok/nenútený spánok vystrieda popoludnajšia arteterapia a individuálne vzdelávacie aktivity + olovrant. Deň je ukončený opäť voľnou hrou. Vrámci doobedných aktivít vystriedame počas týždňa Montessori dielničky (momentálne spoznávanie písmen), prácu s cestom a prípravu obeda, muzikohrajky s prvkami muzikoterapie, celodenný výlet do lesa spojený s hrou nesúťaživých hier na lúke a umenie. Vonku sa venujeme záhradkarčeniu a práci s drevom. Počas dňa sa veľa spieva a číta z kníh. Jeden deň prebieha v cudzom jazyku (teraz španielčina). Vnímanie priebehu roka umocňujeme cez slovenské tradície a folklór.

5. Ako reagujú deťútence na Vaše aktivity?
Aktivity sú vyskladané podľa potrieb detí, aby ich to nepreťažovalo alebo nenudilo. Deti režim dňa poznajú a sami už čakajú na daľšiu fázu. Radi sa pripoja. Activity nie sú povinné, no nie je dovolené ani rušenie ostatných voľnou hrou. V podstate sa všetci veľmi radi zúčastňujú všetkých aktivít. Nemáme s tým problém. Nepriaznivé počasie deti nepoznajú. Ak sú dobre oblecené, radi sa hrajú aj v úplnom lejaku.

6. Aká je z Vášho pohľadu pridaná hodnota Vašej MŠ?
Deti od nás dostnú silný imunitný základ a jednou z hlavných hodnôt je vnímanie sa. Deti od začiatku učíme sa cítiť, svoje potreby rozpoznať a vyjadriť ich. Povedať si, čo sa im páči a čo nie. Zároveň rešpektovať seba a aj druhých. Povedať nie a nie aj akceptovať. Nasledovať svoje potreby a vedieť odhadnúť svoje sily. Priznať si, že niečo neviem alebo nedokážem. Pomôct druhým, keď som v niečom lepší. Cítiť sa ako súčasť celku a svoje individuálne zručnosti vnímať ako prospech pre skupinu a nie len pre seba.

7. Čo konkrétne dá deťom do života? Čo sa u Vás naučia?
Veľa vecí robíme počas škôlky s deťmi. Deti sa zúčastňujú prípravy dreva na vykurovaciu sezónu, pestovania rastlín a ich spracovania, starostlivosti o domáce zvieratá, opravy exterieru, či úpravy cesty do škôlky. Zbierame odpadky a čistíme les. Budujeme hrádze, staviame brody a čistíme studničky. Čelíme realnym potrebám a prekonávame ozajstné prekážky. My veci robíme, lebo to treba a dieťa tu pravdivosť cíti. Úprimné a pravdivé prostredie je pre dieťa najväčším prínosom. Robíme chyby pri pestovaní a učíme sa. Dieťa dostáva info – robiť chyby je v poriadku a nie je to koniec sveta. Možeme sa z nich poučiť,že všetko nie je hneď a dokonalé. Že vykopať jamu trvá aj týždeň a sliepky znášajú len 1 vajce za deň. Že pomlieť mak je ťažká práca a obilie ešte tažšia. Že veci sa dajú vyriesiť aj inak, ako bitkou. A vypestovať šalátik trvá dlho a srnky ho tiež radi jedia (škoda, že nám nič nenechali).

8. Koľko pedagógov a pomocného personálu je v triede?
V škôlke pracuje vždy 1 pedagóg a 1 pomocný personál. Pri predškolákoch ešte jeden pedagóg, ktorý má na zodpovednosti ich prípravu predprimárneho vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu.

9. Ako je zabezpečená bezpečnosť detí?
Deti učíme zodpovednosti za svoje činy. Máme vlastnú metódu, ako to dosiahnuť, a tým pádom si deti dávajú na seba pozor. Samozrejme, že ich skôr učíme, ako veci zvládnuť, ako im veci zakazovať. Táto prevencia a dôvera funguje skvele.

10. Stalo sa Vám už, že Vaša škôlka a jej zameranie nejakému dieťatku/rodičom nevyhovovali?
Ak si rodič vybral lesnú škôlku preto, že už inde nebolo voľné miesto alebo kvoli cene (zväčša je lesná škôlka lacnejší variant), potom može zistiť, ze im/mu to nevyhovuje. Ten, kto si vyberie práve lesnú škôlku, väčšinou vie, do čoho ide, a preto je potom spokojný. Naša lesná škôlka Hríbik svojím prístupom milo prekvapila aj iných, ktorí sa k nám dostali náhodou.

11. Na čo vo Vašej škôlke ešte dbáte? Aké je vaša filozofia, heslo, krédo… Čím sa riadite?
V škôlke ešte dbáme na zdravú výživu. Snažíme sa variť z bio-potravín a z domácich produktov. Všetka strava v škôlke je pripravovaná zo základných surovín (nie polotovary-okrem cestovín) čerstvo v daný deň. Snažíme sa využívať zásady makrobiotiky a 3 dni do týždňa máme bezlepkovú stravu. Biela múka sa u nás vôbec nepoužíva. Rodičia nám nosia kváskový chlieb a robia zdravé koláče (pečené aj raw). Zeleninu vypestovanú deťmi vyjedáme po dôkladnom umytí priamo zo záhonov a deti sú schopné zjesť obrovské množstvo akejkoľvek surovej zeleniny.

V škôlke je krédo – menej slov a viacej činov. Reálny život a lesné prostredie zabezpečuje množstvo aktivít, ktoré deti priamo motivujú k akcii, a tak majú možnosť si veľa vecí vyskúšať.

Motto – menej je viac. Malé množstvo hotových hračiek podnecuje detskú kreativitu a fantáziu. Vynaliezavosť a chuť objavovať.

U nás v škôlke je umožnené podielať sa na dennom procese rodičom aj ich rodinám. Liečivú silu prírody by som najradšej dopriala viacerým. A nie len deťom.